Tabt mange kilo

Jeg har siden 2002 taget godt 40 kilo på prg. af medicin. Så her sidst på året 2010 fik jeg en anvisning til Gastric Bypass operation, jeg var faktisk bange for at få op. men den dag jeg stod til operation d. 7 februar 2011, vidste jeg det var det rigtige at gøre.

Dette billede er et af de sidste der blev taget inden jeg skulle tabe mig de første 12 kg. af mig selv inden operation. 122 kilo.

Vi har nu d. 8 november 2011 og jeg har tabt mig 39 kilo siden, på billedet til venstre har jeg allerede tabt mig de første 12 kilo op til op., så de næsten 122 kilo havde sat sig godt på mig og det var på tide at gøre noget drastisk, for at få et langt liv.

Dette billede til venstre er taget på privat hospital Mølholm, lige inden jeg blev opereret.

Nedenstående er kopieret fra privat hospital Mølholm hjemmeside:

Svær overvægt og fedme er en kronisk tilstand, som kan medføre alvorlige følgesygdomme så som diabetes type 2, forhøjet blodtryk, hjerte- og karlidelser. Svær overvægt har desuden vist sig at øge forekomsten af visse kræftformer. Vedvarende svær overvægt resulterer i forkortet levealder. Svær overvægt medfører reduceret livskvalitet pga. lavt selvværd, nedsat fysisk formåen, og reduceret arbejdsevne.

Med mere end 900 årlige operationer er Privathospitalet Mølholm det hospital i Norden, som foretager flest fedmeoperationer. Vi tilbyder laparoskopisk gastrisk bypass, som er vores hovedoperation og i udvalgte tilfælde laparoskopisk banding.

Ved laparoskopisk gastrisk bypass opnås:
• Stort vægttab
• Varigt vægttab
• Svind af sukkersyge, forhøjet blodtryk, hjerte-kar lidelser
• Mindre forekomst af kræft
• Forlænget levealder
• Forbedret livskvalitet og arbejdsevne

Forenklet sagt virker gastrisk bypass ved at:
• Reducere fødeindtagelsen pga. en formindsket mavesæk
• Optagelse af fedt og sukker reduceres hvorved optagelsen kalorier mindskes
• De appetitregulerende hormoner påvirkes, så appetitten bliver mindre

Både i udlandet og herhjemme er gastric bypass den mest benyttede fedmeoperation. Det skyldes, at gastric bypass giver det største vægttab, den bedste kontrol med fedme relaterede sygdomme, samtidig med at der er få bivirkninger forbundet med operationen.

Både gastric bypass og gastric banding foregår med kikkertkirurgi, som er en meget skånsom operationsteknik. Lægerne fortager indgrebet gennem små huller i maveskindet, så store ar undgås, og risikoen for efterfølgende infektion mindskes.
• Ved en gastric bypass operation lukker man en stor del af mavesækken af, og der laves en ny, mindre mavesæk. Når føden skal ud gennem tarmsystemet, ledes den udenom (bypass) den store mavesæk og den øverste del af tyndtarmen. Det gør, at kroppen optager mindre energi (kalorier). Det gennemsnitlige vægttab er 60-70 % af overvægten. Erfaring viser, at gastric bypass har en helbredende effekt på type 2 sukkersyge og hjerte-kar-sygdomme. Patienter med sukkersyge bliver helbredt i 80 % tilfælde. Efter gastrisk bypass vil de fleste spise normalt og varieret med tidlig mæthedsfornemmelse.

• Ved en gastric banding operation afsnører man den øverste del af mavesækken med et blødt bånd af silikone for at begrænse fødeindtaget. Man laver ikke om på mave-tarm-systemet. Båndet kan reguleres vha. saltvandsindsprøjtninger. Operationen er teknisk enkel at udføre, og medfører et gennemsnitlig vægttab på 40 – 50 % af overvægten. Operationen stiller store krav om varigt kostomlægning og mådehold, da båndet kan udvides, hvis kostanvisninger ikke overholdes.

Update 26 april 2013, venstre billede før operation og højre 45 kilo lettere

022 IMG_1215

Update 1 november 2015, vægt 74,5 kg.

uffe2015november

Update 12 november 2016, vægt 72,6 kg.

Lidt sjov at sætte disse billeder op mod hinanden!!!

20161112_105447 v__1a1a v__4160